کد خبر: 10301
1395.03.21 @ 17:40


راهنمای اجمالی مطالب سایت

مصوبات هیأت مدیره و رئیسه -----موجود در----- اخبار سازمان

مصوبات هیأت چهار نفره استان -----موجود در----- گزارش عملکرد سازمان

تعرفه خدمات مهندسی -----موجود در----- گزارش عملکرد سازمان

ثبت نام دوره های آموزشی -----موجود در----- واحد آموزش

ثبت استعلام تحصیلی -----موجود در----- عضویت در سازمان

مدارک و فرم های واحد صدور پروانه -----موجود در----- واحد صدور پروانه

مدارک و فرم های واحد صدور پروانه (بخش حقوقی) -----موجود در----- واحد صدور پروانه

سیستم آنلاین امور بازرسی گاز -----موجود در----- هیأت مشورتی و اجرایی

استخر و کوهنوردی (ورزش) -----موجود در----- خدمات رفاهی سازمان

فرم اکوتوریسم-موافقت نامه و تعهدنامه (ورزش) -----موجود در----- خدمات رفاهی سازمان

فرم شماره 1: ابلاغیه مراجعه مالک به منطقه برق -----موجود در گروه های تخصصی (برق)

گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر برق -----موجود در----- گروه های تخصصی (برق)

گزارشات مرحله ای تاسیسات مکانیکی -----موجود در----- گروه های تخصصی (مکانیک)

گزارشات مرحله ای معماری -----موجود در----- گروه های تخصصی (معماری)

گزارشات مرحله ای عمران -----موجود در----- گروه های تخصصی (عمران)

گزارشات مرحله ای نقشه برداری -----موجود در----- گروه های تخصصی (نقشه برداری)

فرم اعلام گزارش تخلف -----موجود در----- گروه های تخصصی (عمران)

فرم تفکیک طبقاتی آپارتمان -----موجود در----- گروه های تخصصی (نقشه برداری)

نقشه پایان کار شهرداری -----موجود در----- گروه های تخصصی (نقشه برداری)

خدمات کمیته سلامت -----موجود در----- کمیته ها (کمیته سلامت)

لیست تولیدکنندگان مصالح فاقد استاندارد و دارای پروانه استاندارد -----موجود در----- گروه های تخصصی (عمران)

لیست آزمایشگاه های دارای تعیین صلاحیت -----موجود در----- کمیته ها (کمیته ژئوتکنیک)